top of page
יצירת קשר עם מאמן מנטאלי מה שהיה נקרא בעבר פסיכולוג ספורט

יצירת קשר

רוצה שאחזור אליך?

תודה על ההודעה! נדבר בקרוב

דרכי יצירת קשר

כתובת מייל: asafblatt@gmail.com
מספר נייד: 0542205794

ד"ר אסף בלאט פסיכולוג הממוקד בתחום הספורט
bottom of page